10 – Co je „čistá voda“ a destilovaná voda?

10 - Co je „čistá voda" a destilovaná voda?

Destilovaná voda

Co je „čistá voda" a destilovaná voda?

Pojďte s námi rozebrat nedorozumění kolem destilované vody a měkké vody. V poslední době se stále častěji objevují zmatky ohledně těchto termínů a jejich správného používání. Zjistěte, jak se destilovaná voda liší od měkké vody a proč je důležité rozlišovat mezi těmito pojmy. Přečtěte si náš článek a získejte jasný přehled o těchto dvou typů vody.

 

Pojďme si vyjasnit:

Destilovaná voda není to samé jako měkká voda

V poslední době se objevuje stále více nedorozumění a zmatku ohledně terminologie v oblasti vod. Jedním z nejčastějších zdrojů těchto nedorozumění je způsob, jakým někteří autoři a lektoři mluví o destilované vodě. Označili ji jako "měkkou vodou", což vede k značnému zmatku, protože se jedná o dva zcela odlišné pojmy. Abychom tento zmatek vyjasnili, pojďme se podívat na rozdíly mezi destilovanou a měkkou vodou.

 

1. Co je to destilovaná voda?

Destilovaná voda je typ vody, který prošel procesem destilace. Destilace je proces, kdy je voda přivedena do varu a následně se sbírá a kondenzuje pára, která se vytváří. Tímto způsobem jsou odstraněny všechny minerály a nečistoty, které mohou být v původní vodě přítomné. Výsledkem je čistá, bezpečná a sterilní voda, která je obzvlášť užitečná v různých průmyslových aplikacích a v laboratořích.

Destilovaná voda je v praxi téměř 100% čistá voda, která neobsahuje žádné minerály. Tento typ vody je často používán v průmyslu a vědě, kde je potřeba vysoká úroveň čistoty. Například, v automobilovém průmyslu se destilovaná voda používá v chladicích systémech, protože přítomnost minerálů by mohla poškodit motory.

2. Co je to měkká voda?

Na druhou stranu, měkká voda je voda, která byla upravena tak, aby obsahovala co nejméně tvrdých minerálů, zejména vápníku a hořčíku. Tato úprava se provádí pomocí vodních změkčovadel, která minerály nahrazují ionty sodíku.

Měkká voda je v domácnostech obzvlášť oblíbená, protože má řadu výhod. Například, pomáhá prodloužit životnost spotřebičů, které využívají vodu, snižuje spotřebu mýdla a šamponu, a zabraňuje vzniku vodního kamene. Navíc, měkká voda je často příjemnější pro kůži a vlasy.

3. Destilovaná voda vs. měkká voda: Jaké jsou rozdíly?

Hlavním rozdílem mezi destilovanou vodou a měkkou vodou je, že destilovaná voda je téměř zbavena všech minerálů, zatímco měkká voda obsahuje některé minerály, ale v menší míře než tvrdá voda.

Dalším klíčovým rozdílem je, jak jsou tyto typy vody využívány. Jak již bylo zmíněno, destilovaná voda se často používá v průmyslu a vědě pro aplikace, kde je potřeba vysoká úroveň čistoty. Měkká voda, na druhé straně, je často používána v domácnostech pro běžné úkoly jako je mytí nádobí, praní oblečení nebo koupání.

 

Destilační přístroj na vodu

 

Co je destilovaná voda?

Destilovaná voda je jedinou čistou vodou - jedinou vodou, kterou byste měli konzumovat. Jak jsem již výše vysvětlil, není „měkká voda" totožná s destilovanou vodou. Také „filtrovaná voda" nebo „ionizovaná voda" nejsou destilovanou vodou. Existuje pouze jedna metoda, pomocí níž lze vyrobit 100% destilovanou vodu, a to je destilace párou. Při destilaci se odpaří jen čistá voda - H2O a všechny anorganické látky a jiná znečištění zůstávají mimo. Prozkoumali jsme na trhu dostupné přístroje a vybavení na výrobu destilované vody a máme přehled o nových přístrojích.

Destilovaná voda je voda, která prošla procesem destilace. To znamená, že byla zahřátá do bodu varu a poté kondenzována zpět do tekutého stavu. Při tomto procesu se všechny anorganické látky a jiné znečišťující látky odpaří a zbývá jen čistá voda - H2O.

Proč je destilovaná voda považována za nejčistší?

Destilovaná voda je považována za nejčistší formu vody, protože proces destilace odstraňuje téměř všechny nečistoty. To zahrnuje nejen anorganické látky, ale také bakterie, viry, plísně a jiné mikroorganismy. Proto je destilovaná voda ideální pro použití v situacích, kde je potřeba vysoká úroveň čistoty, jako je výroba léků nebo v laboratořích.

Jak se destilovaná voda liší od ostatních typů vody?

Destilovaná voda je odlišná od ostatních typů vody, jako je měkká, filtrovaná nebo ionizovaná voda.

Měkká voda je voda, která byla upravena tak, aby obsahovala co nejméně tvrdých minerálů, jako je vápník a hořčík. Na druhou stranu, destilovaná voda je zbavena téměř všech minerálů a solí.

Filtrovaná voda je voda, která prošla procesem, který odstraňuje nežádoucí látky, jako jsou chemické sloučeniny a bakterie. Avšak proces filtrace nemůže zaručit takovou míru čistoty, jako je tomu u destilace.

Ionzovaná voda je voda, která byla elektrolyticky upravena tak, aby změnila svůj pH. Tento proces však neodstraňuje nečistoty z vody.

Jak se vyrábí destilovaná voda?

Výroba destilované vody probíhá pomocí destilace párou. Voda se zahřeje do bodu varu, přičemž se odpaří jen čistá voda. Tyto páry se pak zachytí a kondenzují zpět do tekutého stavu. Všechny anorganické látky a jiné znečišťující látky zůstanou mimo tuto čistou vodu.

Na trhu je k dispozici řada přístrojů a zařízení pro výrobu destilované vody. Výběr správného zařízení závisí na vašich konkrétních potřebách, ať už potřebujete vodu pro domácí použití, pro průmyslové aplikace nebo pro vědecké účely.

Destilovaná voda je tou pravou volbou

Ať už chcete zlepšit své zdraví konzumací čisté vody, nebo potřebujete vodu s vysokou úrovní čistoty pro vaše vědecké experimenty, destilovaná voda je tou pravou volbou. Je důležité rozlišovat mezi různými typy vody a chápat, jakým procesem procházejí, aby byly čisté a bezpečné k použití. Destilovaná voda je jedním z nejčistších typů vody, které můžete najít, a díky moderní technologii je její výroba snazší než kdy dříve.

 

Kvalitní šnekové odšťavňovače 

Co je měkká voda?

má vysoký obsah sodíku, vápníku a jiných anorganických látek. Na základě této mylné informace - provedlo hned několik zdravotnických časopisů zavádějící srovnání, při nichž šlo o pokus zkonstruovat tažení proti destilované vodě. Tak např. byla uveřejněna srovnání dvou skupin lidí. Jedni měli jen malé srdeční a oběhové problémy a bydleli v odlehlých oblastech se zdroji tvrdé podzemní vody. Přitom nebyla vzata v úvahu důležitá okolnost, že tito lidé jedli spíše přírodní stravu a že žili v uvolněném venkovském prostředí. Tato venkovská skupina byla jen na bázi vody srovnávána s lidmi, kteří bydleli v přeplněných velkoměstech. Zde byla k dispozici jen chemicky upravená voda z vodovodu, která ještě navíc protékala domácími změkčovacími přístroji (omylem byla tato voda označena za „destilovanou").

Větší procento lidí z města trpělo vysokým krevním tlakem a jinými srdečními oběhovými potížemi. Nebyl brán zřetel na to, že městské obyvatelstvo bylo vystaveno většímu stresu a že muselo konzumovat stravu bez vitálních látek a průmyslově zpracované potraviny z regálů supermarketů. To všechno byly důležité faktory, ovlivňující srdeční a oběhová onemocnění.
Tito samozvaní „badatelé" chyběli patrně ve škole, protože se dopouštěli základních chyb! Čtenáři si takových skutečností většinou nevšimnou, a tak může dojít k zbytečnému pomatení. Nenechte se proto zmást takzvanými „experty", kteří vás chtějí poučovat o vodě a zvyklostech v jídle.

.