07 – Pijte pouze destilovanou vodu

07 - Pijte pouze destilovanou vodu

Destilovaná voda

Pijte pouze destilovanou vodu

Kromě ovocných a zeleninových šťáv nepijte jinou vodu, než destilovanou!

Nenechte se odradit názorem, že destilovaná voda je "vodou mrtvou". Právě naopak! Destilovaná voda je nejčistší formou vody, kterou si můžete dopřát. V dnešním světě plném znečištění a škodlivých látek je destilovaná voda skvělou volbou pro vaše zdraví.

Destilovaná voda je zbavena veškerých pevných látek a znečištění, která se běžně nacházejí ve vodě. Je tvořena pouze vodíkem a kyslíkem, bez organických nebo anorganických látek. Tato čistota destilované vody umožňuje její skvělé vlastnosti a výhody.

 

 

 

Pití destilované vody podporuje správné fungování vašich orgánů. Je ideální pro ledviny, které slouží jako velký tělový filtr. Bez obsahu solí a sodíku nezatěžuje destilovaná voda váš organismus žádnými usazeninami. Je dokonalou tekutinou pro vaši krev a podporuje správnou funkci plic, žaludku, jater a dalších důležitých orgánů.

Destilovaná voda je tak čistá, že se dokonce používá v lékárnách pro přípravu tekutých léků. Je to pro vás zdravá a bezpečná volba tekutin.

Zapomeňte na pohádky, které tvrdí, že destilovaná voda je "vodou mrtvou". To je mýtus. Destilovaná voda je skvělou volbou pro zdraví vašeho těla. Minerály a vitaminy v organické formě doplňujte pomocí čerstvých šťáv. Pamatujte, že ryby potřebují ve vodě rostliny a minerální látky, ale pro vaše tělo je destilovaná voda přesně tím, co potřebuje.

Takže se nebojte vyzkoušet destilovanou vodu a začněte poskytovat vašemu tělu tu nejčistší a nejzdravější formu tekutiny, kterou si zaslouží.

 

Destilační přístroj na vodu

Destilovaná voda: klíčový prvek zdravé výživ

Co je destilovaná voda?

Destilovaná voda je forma vody, která prošla procesem zvaným destilace. Destilace je proces, při kterém se voda nejprve převede na páru pomocí tepla a poté se znovu kondenzuje zpět na tekutou formu. Tento proces odstraňuje většinu anorganických látek a kontaminantů, včetně minerálů, bakterií, hormonů a chemikálií.

Výhody pití destilované vody

V současném znečištěném světě je destilovaná voda nejčistší vodou, jakou můžete konzumovat. Destilovaná voda je bezpečná a zdravá alternativa k běžné pitné vodě.

Čistota

Destilovaná voda neobsahuje žádné pevné látky jakéhokoliv druhu. Je složena jen z vodíku a kyslíku. Nejsou v ní žádné organické, ani anorganické látky. Destilovaná voda nezanechává v těle žádné usazeniny.

Bez sodíku a soli

Destilovaná voda neobsahuje žádnou sůl ani sodík. To může být zvláště prospěšné pro ty, kteří se snaží omezit příjem soli kvůli vysokému krevnímu tlaku nebo jiným zdravotním problémům.

Zdraví ledvin

Destilovaná voda je dokonalou tekutinou pro zdravé fungování velkého tělového filtru - ledvin. Ledviny hrají klíčovou roli při odstraňování odpadních látek z těla a práce s čistou vodou může tuto funkci optimalizovat.

Správná funkce tělesných orgánů

Destilovaná voda je ideální pro správnou funkci plic, žaludku, jater a jiných důležitých orgánů v těle. Bez přítomnosti anorganických látek může tělo efektivněji fungovat.

 

07 - Pijte pouze destilovanou vodu

 

Přijměte výzvu pro zdravější život: Místo obyčejné, zvolte destilovanou vodu

Jak se změnila dešťová voda

Dešťová voda, kterou naši dávní předkové považovali za životodárný dar z nebes, se za posledních několik století drasticky změnila. Ačkoli dešťová voda je v podstatě destilovanou vodou - jednou z nejčistších forem vody - v současné době je náš vzduch tak znečištěn, že zamořuje a otravuje přírodní vodu i v oblacích.

Stroncium 90 a jiné znečišťující látky

Dnes čelíme znečištění vzduchu jakým je stroncium 90, jed z atomových bomb, který přeměňuje dešťovou vodu ve smrtelný jed. Stroncium-90 je radioaktivní izotop, který byl uvolněn do ovzduší během testů jaderných zbraní. Stroncium-90 může být následně absorbováno dešťovou vodou a nakonec se dostat do našeho potravinového řetězce.
Průmyslová zařízení vypouštějí do vzduchu další jedy - oxid siřičitý, olovo, oxid uhelnatý a stovky dalších znečišťujících látek.

Těžké kovy

Tyto kovy, včetně olova, rtuti a kadmia, mohou být uvolňovány do vzduchu z průmyslových zdrojů, jako jsou továrny a elektrárny. Když se tyto kovy usadí na zemi, mohou být smyty deštěm a nakonec se dostat do naší vody.

Kyselé deště

Kyselé deště jsou výsledkem vypouštění velkého množství oxidů síry a dusíku do ovzduší z průmyslových zdrojů a spalování fosilních paliv. Tyto plyny mohou reagovat s vodními částicemi v atmosféře a vytvářet kyseliny, které pak spadnou na zem jako kyselý déšť.

Pesticidy a herbicidy

Zemědělské chemikálie, včetně pesticidů a herbicidů, mohou být také zdrojem znečištění dešťové vody. Tyto látky mohou být aplikovány na pole a poté mohou být odplaveny deštěm do nedalekých vodních zdrojů.

Mikroplasty

 Mikroplasty jsou malé částice plastu menší než 5 mm. Mohou se dostat do životního prostředí z různých zdrojů, včetně kosmetiky, oblečení a jiných plastových výrobků. Když se tyto částice dostanou do dešťové vody, mohou způsobit škody na vodních ekosystémech a potenciálně ohrozit lidské zdraví.

 

Kvalitní šnekové odšťavňovače

Ochrana před ztvrdnutím našeho těla

Pokud chceme v tomto otráveném světě přežít a chránit se před zničením našeho života, tj. před úplným ztvrdnutím mozku, tepen, kloubů a tkání, musíme pít pouze destilovanou vodu. Arterioskleróza, často označovaná jako tvrdnutí arterií, je stav, kdy se na stěnách arterií hromadí tuky, cholesterol a další látky a vytvářejí tvrdé plaky.

Nesmíme se stát „fosiliemi“

Nechceme přece, aby naše mozkové tepny a ostatní cévy byly jako z kamene. Tento stav, známý také jako arterioskleróza, je hlavní příčinou srdečních chorob a mrtvice. Nechceme skončit jako „fosilie“, jak se občas neslušně označují lidé, kteří utrpěli nezvratné škody na svém zdraví kvůli nezdravému životnímu stylu.

Slovo „fosilie" se často objevuje v našem slovníku. Jde o zkamenělé zbytky rostlin nebo zvířat, které kdysi, v dávných geologických dobách, obývaly naši planetu. Toto spojení mezi fosiliemi a našimi současnými životy je možná nečekané, ale velmi relevantní, pokud se zaměříme na proces, který se v nás děje po konzumaci obyčejné sklenice vody z vodovodu - proces aterosklerózy, někdy také označovaný jako kornatění tepen.

Ateroskleróza

Ateroskleróza, což je odborný výraz pro kornatění tepen, je choroba, která je charakterizována postupným ukládáním tukových látek, kalcia a dalších složek v arteriální stěně, což vede k jejímu ztluštění a ztvrdnutí. Tento proces může být zrychlen různými faktory, jako je například špatná strava, kouření, stres, nedostatek pohybu a mnoho dalších.

Jestliže někdo zemře na aterosklerózu, znamená to, že jeho tělo podlehlo tomuto postupnému procesu 'zkamenění'. Když tedy někdo řekne: „Stará fosilie John Smith zemřel v noci na aterosklerózu", i když je to hrubá poznámka, není to zcela nesprávné. V jistém smyslu se část Johnova těla stala 'fosilizovanou' v důsledku tohoto nemilosrdného procesu.

Ani moderní medicína vás neochrání před smrtícími degenerativními nemocemi

I přes moderní medicínu a její pokroky můžeme jen těžko uniknout smrtícím degenerativním a nakažlivým nemocem. Avšak naše největší hrozba je často ateroskleróza - kornatění tepen. To je důvod, proč je důležité vést zdravý životní styl, zaměřit se na vyváženou stravu a dostatek pohybu. Důležité je také pravidelné sledování našeho zdravotního stavu, aby bylo možné detekovat a řešit potenciální problémy dříve, než se stanou nezvratnými. Tím můžeme předejít zbytečnému kornatění našich tepen a žít plnohodnotný život co nejdéle.

 

Důležitost destilované vody

Proč tedy pít destilovanou vodu? Voda z vodovodu a z mnoha dalších zdrojů obsahuje minerály a další látky, které mohou v našem těle způsobit škody. Například vápník a hořčík, dva minerály často přítomné v pitné vodě, se mohou v těle usazovat a přispívat k tvrdnutí arterií. Destilovaná voda je oproti tomu čistá – neobsahuje žádné pevné látky jakéhokoliv druhu. Je složena jen z vodíku a kyslíku, což ji činí perfektní tekutinou pro zdravé fungování velkého tělového filtru - ledvin, a ideální pro správnou funkci plic, žaludku, jater a jiných důležitých orgánů v těle.

 

Závěr

Abychom se ochránili před zdravotními problémy, které mohou vyplývat z konzumace znečištěné vody, je důležité přemýšlet o tom, co pijeme. Destilovaná voda může být klíčem k ochraně vašeho zdraví a k zajištění dlouhověkosti. Nepodceňujte moc toho, co pijete. Zvolte destilovanou vodu - a tím si zvolte zdraví a vitalitu.

 

Klíčová slova: destilovaná voda, zdraví, čistota, výhody, orgány, ledviny, bezpečnost, pitná voda, znečištění

 

.