09 – Zářící zdraví – Největší poklad života

09 - Zářící zdraví - Největší poklad života

Destilovaná voda

Zářící zdraví - Největší poklad života

Zdraví je neocenitelným bohatstvím, a proto je důležité se stát pánem svého zdraví a přijmout zdravou výživu jako životní styl. Ovládněte své stravovací návyky a zlepšete své zdraví. Sebeovládání je klíčové pro dosažení zdravého životního stylu a vyhnout se nezdravým touhám. V tomto textu se dozvíte, jak se sebeovládání a zdraví výživa jdou ruku v ruce, a jak můžete dosáhnout výsledků, které vám přinesou energii, vitalitu a zdravější tělo. Společně objevíme, jak změna stravovacích návyků může ovlivnit váš celkový blahobyt a jak se můžete stát svým vlastním pánem ve světě zdraví.

 

Staňte se pánem svého zdraví: Zdravá výživa a sebeovládání

Ovládněte své stravovací návyky a zlepšete své zdraví

Je čas stát se pánem svého zdraví a přijmout zdravou výživu jako životní styl. Vyhněte se vodě, která obsahuje chemikálie a anorganické látky, a vyřaďte potraviny, které byste neměli jíst. Sebeovládání je klíčové pro dosažení zdravého životního stylu a zmizení nezdravých touh.

Proč sebeovládání a zdravá výživa jdou ruku v ruce

Když se stáváte silnějšími než vaše tělesné žádostivosti, zjistíte, že nezdravé touhy postupně slábnou. Sebeovládání je základem zdravého životního stylu a klíčem k dosažení vašich zdravotních cílů. Ovládat své stravovací návyky znamená umět řídit, co jíte a pijete, a vybírat potraviny a nápoje, které přinášejí prospěch vašemu tělu.

Vítězství nad sebou samým a síla sebeovládání - Největší poklad života

Největším triumfem je vítězství nad sebou samým. Změna stravovacích návyků může být výzvou, ale s odhodláním a sebeovládáním můžete dosáhnout skvělých výsledků. Nebojte se být odlišní od ostatních, kteří nepřikládají tolik důležitosti zdraví. Vaše rozhodnutí pro zdravý životní styl vám přinese mnoho výhod a zlepšení celkového blahobytu.

Podpora a motivace na cestě ke zdravému životnímu stylu

Cesta ke zdravému životnímu stylu není osamělým dobrodružstvím. Existuje mnoho lidí, kteří sdílí vaše hodnoty a chtějí žít zdravěji. Najděte si podporu v rodině, přátelích nebo online komunitách zaměřených na zdravou výživu. Společná motivace a sdílení zkušeností mohou posílit vaši sílu sebeovládání a pomoci vám dosáhnout svých cílů.

Výsledky se vyplatí: Změna stravovacích návyků pro lepší život

Nenechte se odradit možnými posměchy nebo negativními názory ostatních. Změna stravovacích návyků ve prospěch zdraví je vaše osobní rozhodnutí a má obrovský vliv na váš život. Získáte energii, vitalitu a zdravější tělo. Každý krok směrem k sebeovládání v jídle a pití je krokem ke zlepšení vašeho celkového blahobytu.

Buďte svým vlastním pánem a přijměte zdravou výživu jako klíčový prvek svého zdravého životního stylu. Získejte kontrolu nad svými stravovacími návyky a začněte si užívat výhody, které přináší zdravý život.

 

Destilační přístroj na vodu

 

Pravděpodobně nikdy neexistovala nová idea, která přinesla lidstvu požehnání a nebyla nejprve zesměšněna. Vzpomeňte si vždycky na následující pádné důvody k setrvání u vašeho programu zdraví!
• Nezvratné přírodní zákony.
• Váš zdravý lidský rozum, který vám říká, že jednáte správně.
• Váš cíl - zlepšit zdraví a prodloužit si život.
• Vaše rozhodnutí zabránit nemocem, abyste mohli lépe vychutnat život.
• Staňte se umělcem života a zůstanete mladistvě svěží v každém věku a udržíte si duševní a tělesné schopnosti. Budete svěží, čilí, aktivní a užiteční daleko nad rámec všedních dnů.

 

Největším pokladem života je zářící zdraví
Zdraví nelze ničím nahradit! Kdo ho vlastní, je bohatší než král!

 

Pohoda, bezpečí a štěstí pro vás

Můžete si představit něco lepšího, než je přesvědčení, že se nikdy nestanete obětí anorganických látek, jedů a kyseliny močové? Že budete schopni zabránit substancím, vyvolávajícím nemoci, aby vnikly do vašeho těla? Nebude pro vás obrovským ulehčením,
když tento strach zmizí z vašeho života? Jak nádherný je pocit z pozitivního přesvědčení, že budete žít tak dlouho, jak budete chtít a že můžete poradit svým dětem, příbuzným a přátelům, jak lze žít v pohodě, bezpečí a bez obav z lidských nemocí a předčasné smrti.

Vypuzení pocitu životního strachu z vašeho vědomí se vám zdá jistě „příliš krásné, než aby bylo pravdivé." Ale tento báječný stav je nejen možný, ale pro každého dokonce i lehce dosažitelný. Musíte mít jen pevnou vůli a řídit se zásadami, uvedenými v knize.
Jsem hluboce a upřímně přesvědčen o tom, že všechny druhy nemocí a bolestí si způsobujeme sami. Můžete jim lehce zabránit tím, že přestanete pít vodu, obsahující chemikálie a anorganické látky, a nebudete přijímat sůl ve všech jejích formách, a naopak budete konzumovat přírodní potraviny a absolvovat denně pevný program tělesného pohybu.

 

Kvalitní šnekové odšťavňovače

 

Zářící zdraví - Prevence je lepší než léčba

Žijeme neustále ve strachu z nemocí a smrti, ačkoliv si to málokdy jasně uvědomujeme. Toto podezírání bychom jistě rozhořčeně odmítli a tvrdili, že se smrti nebojíme. Avšak mnozí z nás připouštějí, že mají strach ze smrtelně probíhajících nemocí nebo z toho, že v důsledku nenadálé nemoci by poklesla jejich současná výkonnost.

Bojíme se většinou věcí, kterým nerozumíme, neboť jsme se naučili očekávat katastrofy, které vznikají z nepředvídatelných příčin. Kdybychom jasně poznali, co je nemoc a odkud přichází, kdybychom znali její příčiny - čeho bychom se pak měli obávat, než sebe samých?

Předcházet nemocem znamená vyhýbat se jejich každodenním potenciálním příčinám. Příčina nemocí tkví v přecpávání těla mrtvou stravou, chemickými a anorganickými látkami, solí a stoupajícím množstvím toxických, kyselinu obsahujících konečných produktů z trávení a látkové výměny. Nemoci mají tedy svůj počátek ve stavech, které můžeme sami kontrolovat.

Když by mohly být nemoci léčeny odklonem od špatného způsobu výživy, nemohlo by se jim zcela předcházet správnými návyky? Prevence je zdarma, ale ušetří mnoho bolestí, utrpení a výdajů. Uvažujeme-li logicky, musíme uznat, že jediná rozumná metoda udržení zdraví spočívá v předcházení příčin nemocí, a ne v čekání, až nějaká nemoc propukne.

 

Prevence je jediná cesta

Prevence je jediná cesta, která nám dopomáhá k tomu, abychom zůstali mladiství, vitální a zdatní. Chceme-li se vyhýbat nemocem, musíme mít základní znalosti o našem těle. Tělo sestává z milionů buněk, které se nacházejí v elektrolytickém roztoku. Roztok obsahuje vápník, hořčík, draslík, sodík, fosfor, chloridy a sírany, dále stopové prvky jako např. měď a zinek.

Jsou to všechno organicky vázané minerálie, neboť tělo nemůže přijímat anorganické látky k výstavbě svých buněk. Tyto látky se udržují v rozpuštěné formě ve vodě. Tělo je složeno asi ze 70 % z vody. Proto můžeme vydržet delší dobu bez potravy, ale bez vody můžeme žít jen asi 72 hodin.

Z toho vidíte, jak je důležité, aby tělo dostávalo nejen dostatek vody, ale aby to byla voda naprosto čistá. Avšak převážná většina lidstva pije normální vodu s chemickými přísadami a anorganickými látkami.
Tělo si nemůže samo vybírat, ale musí přijmout to, co mu nabídnete. Když dáte svému tělu vodu, která obsahuje chemické a anorganické látky, musí se s tím vyrovnávat. Uskladňuje je proto ve vašich tepnách, žilách, kloubech, očích, uších, nosu, hrtanu, žlučníku a ostatních důležitých orgánech.

 

Klíčová slova: Zdravá výživa, sebeovládání, změna stravovacích návyků, zdravý životní styl, zdraví, energie, vitalita, zdravé tělo, kontrola, blahobyt, Největší poklad života.

.